балкански коридор

Инициатива за трансграничен Балкански коридор, който ще осигури тестване на свързани и автоматизирани автомобили до Западна Европа, бе стартирана по време на първото Българско председателство на Съвета на ЕС. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, заедно с гръцкия си колега с ресор дигитална политика, телекомуникации и медии Никос Папас и сръбския държавен секретар в Министерството на туризма и телекомуникациите Татяна Матич, подписа писмо за намерения за сътрудничество в областта на свързаното и автоматизираното шофиране.

Ивайло Московски отбеляза, че основна цел на инициативата е да се подобри пътната безопасност, ефективността на движението и комфорта при шофиране. „С помощта на технологиите, водачите ще могат да вземат правилните решения и да се адаптират към пътната обстановка. В същото време, проектът ще има положителен ефект върху околната среда и ще бъдат стимулирани иновациите“, добави той.

Българският министър заяви, че за България ангажиментите са свързани основно с осигуряване на подходяща инфраструктура за провеждане на тестове. Той добави, че са изготвени предложения при строителството на пътища и нови магистрали, да бъде изградена и инфраструктура като канали, тръби, шахти за полагане на оптична свързаност, която да осигури възможност за реализиране на 5G мрежи за свързано шофиране. На новия Балкански коридор ще бъде осигурена е възможност за предоставяне на определения за тестовете радиочестотен спектър.

балкански коридор

Включването на Сърбия в тестовете отговаря и на инициативата за интегриране на Западните Балкани в ценностите на Европа чрез участие на държави от региона в съвместни проекти, заедно с държави членки на Европейския съюз, бе общото мнение на участниците в събитието.

Като следващи стъпки, трите държави трябва да синхронизират законодателството по въпросите на осигуряване на безопасност по време на тестовете, достъпът до информация, необходима за свързаното и автоматизираното шофиране и контакти с бизнеса за уточняване на детайли за реалното провеждане на изпитанията.

Подписването на документа бе в рамките на Дигиталната асамблея София, 2018. В своите заключителни думи като домакин на форума, министър Ивайло Московски изказа благодарност на комисаря по цифрова икономика и общество Мария Габриел за отличното сътрудничество. Той се обърна с думи на признателност и към всички представители на Европейската комисия и българското правителство, които работиха в екип, както за организирането на Цифровата асамблея, така и за напредъка по важни досиета, в рамките на Първото българско председателство. Българската страна получи висока оценка за постигнатото през последните шест месеца, както от комисаря Мария Габриел, така и от представителите на Европейския парламент, Европейската комисия и министри от балканските страни, които участваха в заключителната сесия.