Toyota се разделя с Isuzu

Isuzu

През ноември 2006 г. Toyota и Isuzu подписаха споразумение, насочено към разработването и изграждането на дизелови двигатели. Toyota също така се съгласи да получи 5,89% дял в Isuzu.

Сега двете компании се съгласиха да се откажат от споразумението, като Toyota продаде обратно целия си дял на Isuzu.

Въпреки разделянето, двете компании възнамеряват да поддържат силните си отношения чрез бъдещи проекти, свързани с основните технологии, и остават отворени за бъдещо сътрудничество.

„Впоследствие, с промените в пазарната среда, които подтикнаха компаниите да преустановят някои от първоначално разгледаните проекти, и малкия напредък, постигнат в други съвместни усилия, Toyota и Isuzu се съгласиха да преразгледат капиталовите взаимоотношения въз основа на текущата бизнес ситуация“ казаха от Toyota.

Пристигането на електрическите автомобили помогна за прекратяване на техния дизелов проект, като Toyota ще се съсредоточи върху разработването на нови технологии от следващо поколение с Hino Motors. Последният вече сътрудничи с търговското звено на VW за разработване на електрически двигатели и автономни технологии за задвижване.

Двете компании заявиха, че автомобилната индустрия е изправена пред „големи промени, веднъж на столетие“, но те ще продължат усилията си за подобряване на конкурентоспособността на пазарите на пътнически автомобили.