ам струма

Четири са отворените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за: “Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ „Люлин” и АМ „Струма” от км 0+000 до км 56+170, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ-София, ОПУ-Перник и ОПУ-Кюстендил, стопанисвани от АПИ.”

Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ са на:

  • Обединение „Агропът Поддържане“ с участници: „Пътстрой – 92“ АД; „Агробилд“ ЕООД и „Пътища и съоръжения“ ЕАД;
  • „Автомагистарали“ ЕАД;
  • Консорциум „Еко Магистрали 2017“, в който са: „Еко Ресурс – Р“ ООД, „АЕС-Х“ ООД и „Мейсън Мастърс“ ООД;
  • „Мегаинвест- холд“ ЕООД.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца. Индикативната й стойност е 10 000 000 лв. без ДДС, съобщи АПИ.