продавате автомобил

Решили сте да продавате автомобила си, но за първи път се сблъсквате с подобен род действие

Много е важно да сте информирани за процедурата, за да не получите неприятни изненади след това. Самата покупко-продажба на автомобил не е много сложна, но само едно неспазване на законовите действия и документация, може да ви направи длъжник на държавата или нередовен платец.

За начало една продажба или покупка на автомобил е обвързана с договор за покупко-продажба. Този договор се изготвя и заверява от нотариус в присъствието на двете страни по сделката. Ако подписите в договора за покупко-продажба не са заверени нотариално, то той е невалиден! Единствено, когато внасяте нова кола от чужбина не ви е необходим такъв тип договор.

Когато купувача не може да закупи колата лично, а затова е упълномощил трето лице, то нотариално заверено пълномощно е необходимо. В него трябва точно да са упоменати данните на купувача и лицето упълномощено от него, за да няма измами.

Не се лъжете да продадете автомобила си и да не го прехвърлите в нотариат! В такъв случай той остава да се води на ваше име и в КАТ и в общината. Ако купувача не плаща редовно данъците си или възникне инцидент с автомобила, Вие носите цялата отговорност! Няма, как да докажете, че сте продали автомобила и всичко свързано с него се води на ваше име и за ваша сметка.

Когато продавате старият си и амортизиран автомобил на морга за скрап, то нещата стоят малко по-различно. Тогава Вие сте длъжни в определения от закона срок да подадете известие в КАТ, че искате да бракувате автомобила си. Това става, като занесете номерата на старата си кола там и я бракувате директно, за да престане тя да съществува на отчет в системата! Ако само я продадете на моргата и не направите фактическото бракуване, продължавате да дължите данъци и такси на държавата за вече унищожената си кола.

Отговорността за личния Ви автомобил си е само и единствено ваша, независимо дали сте го продали, ако не сте направили законен договор за покупко-продажба, съобразен със закона в България! Така, че продажбата на един автомобил е изключително лесна и бърза, стига да знаете, какво и как да направите.

Ако продавате автомобил на цена под 3000 лв можете да ползвате тази фейсбук група : Автомобили под 3000 лева