турбокомпресора

Абсолютно всеки двигател има мощност, която е константна като величина. И точно въздухът се оказва един от ключовите фактори по отношение на нейното запазване. Tова става чрез т.нар. компресиране. При двигателите, които са компресорни, въздушната маса е доста увеличена заради високото налягане. На практика това води до по-голямото количество на горивото за сметка на по-голямата мощност.

Днес все по-широка е употребата точно на турбокомпресорите. Те изваждат доста висока по сила мощност от често малък двигател и затова са най-желани. Ето защо това е най-предпочитаната автомобилна част и на бъдещето.

Функционирането на турбокомпресора става при доста високи натоварвания. Ако се експлоатира неправилно, ресурсът му се съкращава съществено и така на практика има опасност от най-различни повреди.

Обичайно повредите при целия турбокомпресор са вследствие от системната липса на така нужното смазване, преживян удар от външно тяло, силно замърсено от сажди и други твърди частици масло на двигателя, изпускателна система, която е запушена, пукнатини от много висока температура на всички отработени газове и не на последно място – цялостна амортизация на материала, обикновено при натоварване от екстремен тип.
турбокомпресор
За да се съхрани по-дълго целия живот на турбокомпресора е нужно да спазвате съвсем прости правила:

  • На първо място това е конкретното качество на цялото двигателно масло, крайно наложителна е регулярната подмяна на маслото и масления филтър.
  • Системна подмяна на въздушния филтър.
  • Проследяване налягането на маслото.
  • В случай на прекомерно натоварване на двигателя е нужно да го изчакате да поработи още само две-три минути на празен ход и след това да го изключите, за да се охлади по този начин турбото.
  • Редовно проследяване на всички турбопътища (маркучи).
  • Отговорно следене дали е изправна цялата изпускателна система и предимно катализатора, което предотвратява запушването на противоналягането от всички отработени газове.
  • Следете да не бъде запушен и дали е дефектирал интеркулерът.

Много е важно стриктно да се следи за съвместното синхронизиране на целия двигател и турбокомпресора, тъй като показателите им са взаимносвързани и от тях зависи цялата им работа. Ето защо е нужно всички съставни части да бъдат поддържани в добро техническо състояние!