Застраховка гражданска отговорност

Съществуват различни видове автомобилни застраховки. Някои от тях имат задължителен характер, а други са по желание. Целта при всяка една застраховка е да се покрият имуществени и неимуществени вреди с различен характер, когато настъпи ПТП или друг вид застрахователно събитие, описано в договора. ГО покрива щети, причинени на трети лица, като тя е задължителна и трябва да се прави всяка година. В противен случай, шофьорите на автомобили подлежат на подлежат на глоба. Размерът на глобите, ако няма сключена задължителната застраховка Гражданска отговорност, са регламентирани в чл. 638 от Кодекса за застраховането:

  • физическо лице – 250 лева;
  • физическо лице, което управлява МПС, но не е собственик – 400 лева;
  • юридическо лице – имуществена санкция от 2000 лева.

Какво е гражданска отговорност

Тя се сключва от юридически и физически лица и има неотменим характер. Подновява се ежегодно, като може да бъде разсрочена на няколко вноски. Така нейното погасяване бива финансово достъпно, а периодичното изплащане на вноските няма да утежни портфейла. Абсолютно всички превозни средства в движение трябва да имат сключена гражданска отговорност, която да е във валидност. 

Какви щети покрива

Преди да направим застраховка “Гражданска отговорност”, трябва да се информираме подробно какво включва тя, за какъв срок от време важи и какви са нашите задължения като застраховащи лица. Нейната роля е покритие на щетите, които ние сме причинили на трети лица, като тук вредите могат да бъдат както имуществени, така и неимуществени:

  • Неимуществените и имуществените вреди на трети
  • лица вследствие на телесно увреждане или смърт;
  • Вредите, причинени на чуждо имущество;
  • Пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;
  • Разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция, включително
  • съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахования.

Доста от водачите си мислят, че напразно подновяват гражданската отговорност всяка година, защото досега не им се е налагало да я използват. И по-добре! 

Кога се сключва

Стандартно, полицата “Гражданска отговорност” се подписва за една година, като се посочва начало и край на валидността. Покритието свършва, когато крайният срок е изтекъл, а нова застраховка не е направена. Възможно е разсрочено плащане, като тук е валиден гратисният период за срок от 15 дни, през който застраховката е все още валидна. След като той изтече, полицата бива прекратена. 

Отговорностите на един водач са многобройни, като те не подминават и навременното оформление на автомобилната документация. Разгледайте застрахователните продукти в сайта на Ай енд Джи Иншурънс Брокерс и се възползвайте от добрите предложения.