Има две стойности, които доминират в по-голямата част от разговорите между ентусиастите – конски сили и въртящ момент. Тези две цифри предоставят много информация за превозно средство и се използват за уреждане на спорове относно бързина и мощност.

За разлика от часовете по физика,  Джейсън Фенске обяснява какво означават термините с помощта на лесни диаграми и предмети, които всеки вероятно има в гаража си. За начало, въртящият момент е сила, приложена в определена посока. Фенске използва примера за затягане на болт с гаечен ключ, за да обясни как въртящият момент е силата за завиване на болта.

Повечето хора, обаче, знаят това. Що се отнася до двигателя ви, цикълът на работа прилага сила върху буталото, което му позволява да завърти коляновия вал, създавайки въртящия момент на двигателя ви.

В същия момент силата определя колко бързо протича целият процес. Конската сила описва колко бързо двигателят ви може да изпълни своята работа – като например да стигнете от една точка до друга. Когато става дума за автомобили, мощността е важна стойност, тъй като дава на автомобила бързина и ускорение.

Тези обяснения са само върхът на айсберга. За да получите пълната информация за двете понятия и как те са свързани, вижте видеоклипа.